Greentech İzmİr Hakkında

About Greentech İzmİr

Greentech İzmİr Hakkında

 • Değişime daha hızlı uyum sağlamak,
 • yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan erken faydalanan olmak,
 • birlikte dönüşmek,
 • birlikte daha hızlı büyümek,
 • sürdürülebilirlik temasında birlikte değer yaratmak için,

kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji startuplarını İzmir’de bir araya getiriyoruz. Birlikte büyümek ve değer yaratmak için, ortak Ar-Ge projelerinden, hizmet/ürün satışına, yatırımlardan teknoloji lisanslamaya kadar farklı birçok kanaldan işbirliğinin ilk adımlarını atacak buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Önce hazırlık kampımıza, onu takiben de kurumsal aktörlerle buluşma gününe katılmak için yeşil teknoloji startuplarının başvurularını bekliyoruz.  Kurumsal aktörler tarafında ise, buluşma gününde, Türkiye’nin her yerinden yerli ve yabancı kurumsal şirketlerin yanı sıra, belediyeler, organize sanayi bölgeleri ve ilgili kamu kurumları yer alacak. 

About Greentech İzmİr

We bring corporates with green tech startups in İzmir

 • to adapt with the change faster,
 • to take advantage from the opportunities of the new technologies earlier,
 • to transform together,
 • to grow together,
 • to create value in the context of sustainability together.

We meet to take the first steps of the collaboration in İzmir in order to contribute to sustainability which is one of the most important global challenges in the 21st century. Corporate-startup engagement is essential for the next jump in the entrepreneurship and innovation ecosystem. The engagement can take shape by way of different models such as joint R&D projects, technology licensing, product/service sales, investments etc.We aim to provide initial contact for the engagement of corporates and green tech startups in İzmir. We accept applications of the green technology startups and corporates from all over Turkey.

NEDEN KATILMALI?

WHY ATTEND?

NEDEN KATILMALI?

KURUMSAL AKTÖRLER

 • İnovasyona, yeni fikirlere, yeni projelere erken erişen olmak
 • Geleneksel iş modellerinden çıkmak ve şirket içindeki yenilikleri açık inovasyon ve işbirlikleri ile hızlandırmak
 • Gelecek stratejilerini, henüz süreçlerine dahil etmedikleri yeni teknoloji alanlarını yakından izleyerek şekillendirmek
 • Sürdürülebilirliğe ve Türkiye’de yaratılacak özgün değere yeni bir modelle katkı vermek

STARTUPLAR

 • Pazara ve ürüne ilişkin teknik geri bildirim
 • Kurumsal aktör ağına girmek
 • Müşteri ve pazar doğrulama
 • Ar-Ge işbirliği olasılıkları
 • Potansiyel müşteriler ile bir araya gelmek
 • Yatırım ve satış olasılıklarını değerlendirebilmek
 • Altyapı, test olanağı gibi kaynaklara erişim olasıkları
 

WHY ATTEND?

CORPORATES

 • To access new ideas and innovative projects earlier
 • To transform the traditional business models and accelerate the innovations within the company by open innovation and collaboration
 • To shape the future company strategies through following new technology fields and ideas
 • To contribute sustainability and unique value creation in Turkey through a new engagement initiative

STARTUPS

 • Technical feedback about the market and product
 • To get involved in corporate network
 • Market and customer verification
 • R&D collaboration possibilities
 • Come together with potential customers
 • Investment possibilities
 • Access to infrastructure

Başvuru Krİterlerİ

Application Criteria

Faaliyet Alanı:

Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik temasında çalışan startuplar

Startup Aşaması:

 • Proje Aşaması (Teknoloji validasyonu ve kavram kanıtlama)
 • Prototip Aşaması
 • Erken Ticarileşme Aşaması
 • Olgunluk Aşaması

Activity area:

Startups working on green technologies and sustainability

Startup Phase:

 • Project Phase (Technology validation and proof of concept)
 • Prototype Phase
 • Early stage of commercialization
 • Maturity Stage

Başvuru Krİterlerİ

Faaliyet Alanı:

Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik temasında çalışan startuplar

Startup Aşaması:

 • Proje Aşaması (Teknoloji validasyonu ve proof of concept)
 • Prototip Aşaması
 • Erken Ticarileşme Aşaması
 • Olgunluk Aşaması

Application Criteria

Activity area:

Startups working on green technologies and sustainability

Startup Phase:

 • Project Phase (Technology validation and proof of concept)
 • Prototype Phase
 • Early stage of commercialization
 • Maturity Stage

TAKVİM | CALENDAR

Takvİm

calendar

10 Nİsan | APRIL - 17 MAYIS | MAY

Başvurular | Applications

27 MAYIS | MAY - 27 Hazİran | June

Kurumsal aktör-startup buluşması öncesi hazırlık kampı|Boot camp before corporate actor-startup meeting

 

28 HazİRAN | June

Kurumsal aktör-startup buluşma günü|Corporate actor-startup meeting day

 

Başvuru ve İletişim | Application and Contact

Başvuru

Application

Başvuru

10 Nisan – 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında aşağıdaki kutucuğa tıklayıp açılan başvuru formunu doldurarak programa başvuru yapabilirsiniz.

Application

Between 10 April – 17 May 2019 you can apply to the program by filling out the application form by clicking on the box below.

İletİşİm

Contact

İletİşİm

İletişim için contact@redisinnovation.com ‘a e-posta gönderebilir ya da formu doldurabilirsiniz.

 

Contact

You can send an e-mail to contact@redisinnovation.com or fill out the form.

Close Menu